نامردی تیتر زد من گفتم حجاب خون می‌خواهد/ عکس‌های خشن از من فتوشاپ است/ فقط یک خانه دارم