شرایط مسابقه‌های جهانی دوچرخه‌سواری جاده ۲۰۱۶ بی‌خطر است