تصاویر/ جنازه و تسلیحات تروریست‌ها در نزدیکی مرز ترکیه