العربیه: عربستان سعودی حمله تروریستی در شمال سینای مصر را محکوم کرد