Mulayam Singh Yadav stumps Akhilesh Yadav, says legislators to pick next CM