از جنگ سرد ترکیه و عراق تا حمله موشکی به آنتالیا و رسوایی بزرگ ارتش آمریکا