ایران و پاکستان برای حدف مبادلات دلاری توافق کردند