نیروهای یمنی مواضع نظامیان سعودی را در جیزان هدف قرار دادند