سخنگوی وزارت امور خارجه عراق: سخنان عادل الجبیر دخالت در امور داخلی عراق است