جنگ سرد ترکیه و عراق در آستانه عملیات آزادسازی موصل