پس از تایید حمله هکری به یاهو، احتمال انصراف ورایزن از خرید این کمپانی وجود دارد