پورموسوی: اگر تا ۳ بازی بعد تکلیف باشگاه مشخص نشود کناره‌گیری می‌کنم