جلالی: هنوز هم با مشکل از دست رفتن تمرکز روبه‌رو هستیم