نرخ جدید کارمزد برخی خدمات بانکی اعلام شد/ خدمات خودپردازها ثابت