ادامه جنجال هادر مورد ترامپ، سرخط رسانه های آمریکا/23 مهر ماه