نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی: آزادگی و حریت از درس های مهم واقعه عاشورا است