میزبان، حریف پتروشیمی در نیمه‌نهایی بسکتبال باشگاه‌های آسیا شد