امام جمعه اندیمشک:ادیان ساختگی دشمن برای کمرنگ شدن اسلام است