سخنگوی وزارت خارجه عراق سخنان مداخله جویانه الجبیر را رد کرد