27 کشته در درگیری میان نیروهای امنیتی و تروریست‌ها در مصر