وقوع انفجار در مراسم عزا در جنوب یمن/۲ شهید و ۱۰ زخمی تا این لحظه