پرهزینه‌ترین خانوارهای ایرانی در کدام شهر هستند؟ +جدول