کشته شدن بیش از 200 نیروی دولتی افغان در حمله طالبان به هلمند