سرمایه گذاری یک میلیون دلاری هواوی برای تحقیقات در زمینه هوش مصنوعی