غیبت منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار با سیاه‌جامگان