سینای شمالی، 12 نیروی امنیتی و 15 تروریست کشته شدند