اوباما: جمهوریخواهان مسئول حضور ترامپ در انتخابات هستند