کشته شدن بیش از 200 نیروی دولت افغانستان در درگیری با طالبان