جلسات «هیئت انقلابی» با حضور محمدیان و رحیم‌پور ازغدی برگزار می‌شود