CADCHF – oRGR stał się faktem, cel wzrostów 0.7600