اختصاص ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات به اقامتگاه‌های بوم‌گردی