«فیون» خواستار تشکیل ائتلاف جهانی ضدتروریسم با حضور ایران و روسیه شد