کودک 7 ساله ای که به خاطر مسلمان بودن مورد آزار قرار گرفت +تصاویر