اوباما جمهوریخواهان را مسئول حضور ترامپ در انتخابات دانست