رونمایی از سند ثبت ملی «سینه‌زنی کمر به کمر رامیان»