قتل در حاشیه بازی فینال فوتبال/پلیس در جستجوی قاتلان چاقوکش