عکس/ رژه خودروهای لوکس آلمانی در یکی از خیابان های تهران