کمیته ویژه‌ای در بخش صادرات تشکیل شود/ از ظرفیت‌های روز ملی صادرات استفاده کنیم