انتقاد تند علم‌الهدی به مدیران فرهنگی: کوفی مسلک هستید و جواب رهبری را نمی‌دهید/مردم بیکار ننشینند