برقراری آتش‌بس کامل در حلب تنها راهکار پایان وضعیت بحرانی آن است