Goldman Sachs rekomenduje krótkie pozycje na miedzi