عبدالله ویسی: هر تیمی خوش‌شانس‌تر باشد برنده داربی خواهد بود