درباره پادشاهی که رکورد طولانی‌ترین دوره سلطنت را شکست!