با آپدیت جدید، Google Photos می تواند از روی ویدیوهای شما GIF بسازد