حمله خمپاره ای به خاکریزی در کرکوک که العبادی لحظاتی قبل آنجا بود