افراد حاضر در واقعه کربلا چند نفر بودند؟ +اینفوگرافی