شمار تلفات انفجار در مرزهای سوریه و ترکیه به ۳۰ کشته رسید