مردم با خرید کالای ایرانی به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کمک کنند