امام جمعه اهواز: بمباران مجلس ترحیم در یمن یک جنایت بزرگ است