امام جمعه موقت آبادان:دشمنان باورهای دینی ما را هدف قرار داده اند